In het kader van Wereldvoedseldag op 16 oktober 2017 organiseert de Agrarische Raad van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Stichting Agro Vision en de Federatie van Surinaamse Agrariers (FSA) een tweedaagse agrarische beurs, die gehouden zal worden op 13 en 14 oktober aanstaande van 10.00 tot 22.00 uur op het kermisterrein te Groningen, Saramacca.

Hierbij zullen diverse stakeholders uit de sector in de gelegenheid worden gesteld hun producten en diensten te etaleren en te promoten.

Op 13 oktober zal in de vooravond in de Mr. B. Ahmad Ali vergaderzaal aldaar een presentatie worden gehouden, waarbij diverse inleiders zullen ingaan op enkele nieuwe technologische ontwikkelingen en hun ervaringen zullen delen op het gebied van onze agribusiness.

Het hoofddoel van de beurs is om family farming te promoten bij een ieder die over een stuk grond beschikt. De organisatoren proberen in deze moeilijke tijd de bewoners aldaar bewust te maken over de mogelijkheden die de agrarische sector hen kan bieden om extra te verdienen als aanvulling op hun huishoudbudget.

Het ligt in de bedoeling om dit evenement periodiek te organiseren voor de diverse districten, nu te beginnen in Saramacca, aldus de VHP.