VHP-voorzitter Chan Santokhi zoekt nog steeds hulp voor Suriname. Volgens de VHP voorzitter verkeert de gezondheidszorg nog steeds in een crisis. Hij had in Nederland gesprekken gevoerd met politici, vooraanstaande personen en organisaties die actief zijn in het Surinaamse diasporaveld over diverse vormen van samenwerking en steunverlening, met name in de medische sector.
Op 2 november 2016 overhandigde VHP voorzitter Chan Santokhi, een verslag aan president Bouterse van zijn buitenlandse reis in 2016. De president gaf toen de garantie dat de informatie verder gedeeld zou worden met de Raad van Ministers. Nagegaan zou worden welke mogelijkheden er zijn om op regeringsniveau zaken verder te begeleiden en te organiseren.
Na 2 jaar heeft de president ermee niets gedaan, hij heeft alles laten liggen. VHP voorzitter Chan Santokhi, heeft nu zelf het initiatief genomen om de samenwerking en steunverlening, vooral in de medische sector, te concretiseren. Het is nu een feit.
Op vrijdagmiddag 30 november heeft VHP voorzitter Chan Santokhi, namens de donoren uit Nederland, een pakket aan medische verbruiksartikelen aan het RKZ overhandigd. Het betreft in deze medische verbruiksartikelen die heel goed gebruikt kunnen worden, het spaart het ziekenhuis enorm veel geld. Deze donoren uit Nederland zijn zeer begaan met de medische zorg in Suriname.
Door tussenkomst van VHP de voorzitter zijn deze medische spullen gedoneerd, aan het Rooms Katholieke Ziekenhuis. De Haathi Club heeft gezorgd voor het logistieke gedeelte. De directeur van het RKZ, de heer Manoj Hindori, was heel blij met deze donatie. Hij gaf aan dat er nog organisaties zijn zoals de Stichting Haathi Club en de politieke partij VHP, die inspanningen plegen om ziekenhuizen te voorzien van basis verbruiksmiddelen.
De directeur van het RKZ zei dat hij deze verbruiksartikelen uit eigenmiddelen zou willen voorzien maar het lukt niet altijd. De behoefte is erg groot, alle ondersteuning is welkom, het gaat om de patiënten. Hij zei voor de grap, dat de Haathi Club en de VHP vaker welkom zijn voor donaties.
Hij bedankte de sponsoren, Stichting Haathi Club en VHP voorzitter Chan Santokhi voor de inspanning die zij gepleegd hebben om het RKZ te voorzien van deze basis verbruiksartikelen. De namen van de sponsoren die gedoneerd hebben: Stichting Indian Light, door tussenkomst van mevr. Anita, Hanoeman Sewsahai, Aisna Rosiek, Biswanand Dahoe. Voor verscheping van de spullen: SEMC en Shyam Anroedh, voor logistiek en inklaring, Stichting Haathi Club. De directeur van het RKZ zegt dat de sponsoren moeten weten dat de spullen goed terecht zijn gekomen.