De oppositie partijen VHP, ABOP, Pertjajah Luhur, NPS en PALU hebben een initiatiefvoorstel ingediend om de Wet Rij- en Voertuigenbelasting in te trekken. Zij voeren aan dat het nodig is gezien de ernstige financiële gevolgen voor de samenleving.

In de ontwerpwet is opgenomen dat mensen die hun belasting al betaald hebben, het bedrag binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet, kunnen terugvorderen. De initiatiefwet is ingediend door Asiskumar Gajadien, Marinus Bee, Paul Somohardjo, Patricia Etnel en Cleon Gonsalves.

Het wetsontwerp kan je hier downloaden