chan's blog

Chan Blog 1: Gelijkwaardig

Beste mensen,
in het belang van land en volk en ons aller streven naar natievorming, zullen wij gezamenlijk het besluit moeten nemen in deze verlichte 21ste eeuw, een aanvang te maken met het daadwerkelijk aanvaarden van elkaar als Surinamer, volledig voorbijgaand aan de externe fysieke kenmerken welke gerelateerd zijn aan het land of groep van herkomst.

25 mei 2015

Beste kiezers, op 25 mei 2015 hebben we de Algemene, Vrije en Geheime verkiezing in Suriname, dus nog 6 maanden te gaan. 

Laat niemand u wijs komen maken waarover de verkiezing zal gaan, laat ik u zeggen waarover de komende verkiezing zal gaan:

Het hebben van een sterke rechtsstaat of vernietiging van de rechtsstaat; wij gaan voor een sterke rechtsstaat en dulden ook geen machtsstaat.

Het gaat om goed bestuur of slecht bestuur; wij gaan voor goed openbaar bestuur.

Relatie-Nederland (slot)

Na een periode van stabiele betrekkingen kwam er in 2010 een kink in de Nederlands-Surinaamse kabel door het aantreden van Desi Bouterse als president van Suriname. De toenmalige demissionaire minister van Buitenlandse Zaken van Nederland reageerde op dit gegeven met de opmerking, dat Bouterse niet welkom was in Nederland, behalve om zijn straf uit te zitten. 

Pages