Openbare vergadering ter wille van het nationaal belang aangevraagd

De Voorzitter van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname
Mevrouw drs. J. Geerlings- Simons
Onafhankelijkheidsplein 10

Paramaribo, 12 juli 2016

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben de eer U hierbij te verzoeken om krachtens artikel 29 van het Reglement van Orde, zo spoedig mogelijk, een openbare vergadering uit te schrijven met als agendapunt:
“Het bespreken van de uitspraken van de President van de Republiek Suriname betreffende de destabilisatie door de oppositie op de recent gehouden Caricom Staatshoofden bijeenkomst te Georgetown, Guyana.”

De Nationale Assemblee en de samenleving dienen tijdig en afdoend geïnformeerd te worden over hetgeen de President in de Caricom vergadering heeft gezegd over, de oppositionele partijen, die geen enkele inspanning nalaten om Suriname te destabiliseren en dat ze daarbij justitiële mechanismen gebruiken om onrust te scheppen binnen de samenleving. De samenleving heeft recht op juiste informatie met betrekking tot deze uitspraken van de President, en of de door de President verschafte informatie op waarheid berust.
Gelet op het bovenstaande wordt middels deze, een openbare vergadering ter wille van het nationaal belang aangevraagd.

Hoogachtend,
Dhr. Asiskumar Gajadien
Dhr. Dewanchandrebhose Sharman
Mw. Krishnakoemarie Mathoera
Dhr. Riad Nurmohamed
Dhr. Jitendra Kalloe
Dhr. Mahinderkoemar Jogi
Dhr. Marinus Bee
Dhr. Edward Belfort
Mw. Ingrid Karta-Bink
Mw. Patricia Etnel