Aanvraag lidmaatschap V.H.P

Verklaart bij deze de beginselen van de V.H.P. te ondersteunen en wenst gaarne als lid tot de partij toe te treden.