VHP delegatie in vergadering met Arubaanse Volkspartij

Foto: Chris Dammers

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) onder leiding van voorzitter Chan Santokhi is in vergadering geweest met de regerende Arubaanse Volkspartij ( AVP ). VHP voorzitter Chan Santokhi verstrekte daarbij informatie over de verkiezingen van volgend jaar 25 mei 2015 en het nationaal herstelprogramma dat in uitvoering zal worden genomen wanneer de VHP mede-regeerverantwoordelijkheid zal dragen. Ook andere belangrijke informatie zijn uitgewisseld tussen de VHP en de regerende Arubaanse Volkspartij(AVP) De vergadering is zeer constructief verlopen.

VHP mediacommissie