Santokhi voert motivatiegesprekken

Met het oog op de naderende eindexamens op VOJ niveau heeft VHP voorzitter Chan Santokhi, op uitnodiging van de schoolleiding  van de VOJ school Onverwacht motivatiegesprekken gevoerd met de leerlingen van de eindexamenklassen. De voorzitter heeft de leerlingen gemotiveerd om extra inspanning te plegen, de eindstreep te halen.

Tijdens de interactie tussen de leerlingen en de VHP voorzitter, gaf laatstgenoemde een beeld van de leef- en leeromstandigheden waaronder hij zijn studie heeft moeten afmaken. Je moet weten waarvoor je gaat, wat je doel is, en volharden in de strijd waarvoor je bewust hebt gekozen.

Jouw studiekeuze is bepalend welke bijdrage je zal leveren aan het verder ontwikkelen van jouw district, maar in het bijzonder  van ons geliefd land Suriname. VOJ school Onverwacht kampt  jarenlang met een gemiddelde slagingspercentage van 50 procent. Het streven van de schoolleiding, is om  dit jaar een veel hoger slagingspercentage te halen.

Veel jongeren zijn niet bewust van het belang van goed onderwijs. De jongeren geven liever de voorkeur aan om in de carwash te werken dan hun studie af te maken. Santokhi gaf aan dat hij als districtsjongen een moeilijke jeugd heeft gehad en met kokolampoe heeft moeten studeren.

Ondanks die moeilijke omstandigheden heeft hij altijd zijn best gedaan zijn studie succesvol af te ronden.  Hierna heeft hij gericht gekozen voor het beroep van politieman.
Voorts gaf de VHP voorzitter in zijn motivatiegesprekken aan hoe de leerlingen in kleine groepen elkaar kunnen ondersteunen om zich voor te bereiden op de examens. Waar nodig moet men niet bang zijn om de hulp van de leerkrachten, de opvoeders en de ouders in te roepen.

Tot slot drukte hij de leerlingen nogmaals op het hart om extra inspanning te plegen om de eindstreep te halen. Hij sloot de motivatiegesprekken af met het volgende citaat:                 Studeer hard, doe je best en God doet de rest.

VHP mediacommissie