Werk hard, doe je best en God doet de rest

De kop van het artikel is een citaat van Sheriff Chan Santokhi. Op 6 oktober jongsteleden is het nieuwe schooljaar van start gegaan. De VHP Jongeren Paramaribo wenst alle leerlingen heel veel succes toe in het nieuwe schooljaar, doe hard je best en je zult de zoete vruchten ervan plukken. 

Voor een groot deel van de bevolking was de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar niet naar wens verlopen vanwege de slechte economische situatie van het land. Veel ouders van hun schoolgaande kinderen waren afhankelijk  van donaties. Meer dan de helft van de bevolking leeft tegenwoordig onder de armoedegrens, zoals eerder gezegd verliep de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar niet vlot bij een ieder.

Vanwege de slechte economische situatie in Suriname wist VHP Nederland dat veel ouders geen schoolpakketten konden aanschaffen voor hun schoolgaande kinderen en daarom had ze al in vroeg stadium de schoolpakketen  naar Suriname gestuurd. Deze schoolpakketten zijn door de jongerenstructuren van de VHP in heel Suriname verdeeld onder arme schoolgaande kinderen. 

Ook  de afdeling VHP Jongeren Paramaribo heeft geholpen met het verdelen van de schoolpakketten  onder de arme schoolkinderen. Bij het identificeren van jongeren van wie de ouders niet in staat waren om schoolpakketten te kopen, bleek al gauw dat de pakketten gedoneerd door VHP Nederland niet voldoende waren. 

Er zijn veel meer jongeren die deze pakketten heel hard nodig hebben. De voorzitter van VHP Jongeren Paramaribo, Kishan Ramsukul, heeft daarom zelf nog meer pakketten aangeschaft en ook het VHP Management -Ondersteunings-Team ( MOT) Paramaribo heeft hierin bijgedragen.

Het is wel belangrijk om te weten dat het verstrekken van schoolpakketten het probleem niet oplost, tenminste niet op lange termijn. Er moet een duurzame en structurele oplossing komen, zodat alle ouders en verzorgers zich kunnen permitteren om het benodigde schoolmateriaal te kunnen aanschaffen.  

Het is de plicht van de overheid dat kinderen de school kunnen bezoeken. De regering moet meer aandacht besteden aan de schoolkinderen en geen propaganda maken voor de paarse partij door met staatsgelden gekochte schoolmateriaal te verdelen onder de bevolking.

De VHP Jongeren Paramaribo roept ook de jeugdinstanties, het Nationaal Jeugdparlement en MDG Youth  Ambassadors op,  om samen te werken aan een goede toekomst voor de schoolgaande jongeren en daarbij bereid zijn de volledige ondersteuning te geven aan de schoolgaande jongeren.

VHP Jongeren Paramaribo