Massameeting V7 in het district Nickerie

De overweldigende aanwezigheid van de V7 sympathisanten op de massameeting van de V7 combinatie noopt de VHP , een woord van dank uit te brengen aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze succesvolle massameeting. Tevens beseffen wij dat er een zware verantwoordelijkheid rust op onze schouders vanwege de verwachtingen die als gevolg van het wanbeleid van de huidige Regering , torenhoog zijn naar V7 toe.

Wij verzekeren u, dat ons nieuw beleid u niet zal teleurstellen. Ondanks dat de elektriciteit wegviel, ondanks dat de live reportage auto van Apintie TV ( die de live uitzending deed) werd beschadigd , ondanks dat mensen zich geïntimideerd voelen in het district door exponenten van de NDP , kwam het Nickeriaanse volk in duizenden getale naar de massameeting. Wij wensen sterkte en een spoedig herstel toe aan 3 van onze jongeren die betrokken raakten bij een verkeersongeval. Wij verzekeren het Surinaamse volk dat ondanks alle intimidatie pogingen, ondanks alle scheldkannonades vanuit het NDP kamp, ondanks de vernieling van ons propaganda materiaal , Ondanks het in brand steken van de VHP vlag, wij onverkort en met meer verve en inzet , de strijd tegen het wanbestuur en wanbeleid zullen voortzetten. 

LCT