Projects 2

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) en de samenleving zijn diep geschokt door beelden van de brute beroving en schietpartij op 9 november jongstleden tussen criminelen en ambtenaren van Politie.De sch
De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) wenst de volgende verklaring in verband met de verhoging van de kasreserve af te leggen.Al voor de verkiezingen is zijdens de VHP grote bezorgdheid geuit over de fi
Zonder voldoende en betaalbare energie is ontwikkeling van de samenleving niet mogelijk. De Energie Bedrijven Suriname (EBS) heeft in deze een cruciale taak om de gemeenschap daarin te voorzien. Het is jammer t
Het Divali feest staat in het teken van saamhorigheid en bezinning. Diváli is een belangrijke religieuze feestdag binnen het Hindoeïsme waarmee onze multireligieuze samenleving ook wordt verrijkt en dat door mi
De regering van Suriname heeft onlangs een intentie verklaring (IV) getekend met de Alcoa, in verband met de beëindiging van de bauxiet industriële activiteiten van Suralco in Suriname. Uit de ons beschikbare i
De Navratri is een bijzondere hoogtijdag waarop we als partij stilstaan bij de waarden die het Hindoeïsme ons leert om ons te kunnen ontwikkelen naar een zuiver levenspatroon. Navratri is een belangrijke period
Op 10 oktober a.s is het precies 255 jaren geleden dat Marronleiders vrede gesloten hadden met de koloniale overheerser. Hun strijd was een strijd tegen onderdrukking en knechting. Indachtig de strijd van de vo
We staan aan de vooravond van het nieuwe schooljaar 2015-2016. Laten we met z’n allen vol goede moed en zelfverzekerdheid het nieuwe schooljaar ingaan. Hopelijk gaan we een uitdagend schooljaar tegemoet met nie

Pages