Projects 2

Het staat onomstotelijk vast dat regering Bouterse II te kampen heeft met grote overheidstekorten, waardoor het land afglijdt naar een drama. Regering Bouterse I heeft de afgelopen 5 jaren een desastreus financ
Aan:      de President van  de Republiek Suriname, de heer D.D. Bouterse,             d.t.k.v. de Voorzitter van De Nationale
VHP BIJDRAGE IN HET ADVIES VAN HET FINANCIEEL ECONOMISCH PLATFORM VAN VRIJDAG 31 JULI 20151.    PROBLEEMSTELLING EN INSTALLATIE FEPDe gekozen president D.D. Bouterse installeerde op maandag 27 ju
Zeer gewaardeerde-    voorzitters en bestuurleden van verschillende moslimorganisaties, -    maulana’s, imams, hadjies, -    eerwaarde geestelijke leiders, politieke
In het weekend van 18 en 19 juli 2015 is er een training verzorgd voor de Ressortraadsleden (RR) en Districtsraadsleden (DR) van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (V.H.P.), de Nationale Partij Suriname (N.
Nu de huidige president  D.D. Bouterse conform artikel 8 van de Grondwet is herkozen, ben ik ervan overtuigd, dat indien vraagstukken van nationale aard die ernstig de aandacht van de overheid vragen doelm
De fractie van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) in De Nationale Assemblée,  wenst het hierna volgende te verklaren:Zoals bekend is de VHP een samenwerking aangegaan met andere politieke partije
Er heerst een plotselinge stilte in opiniepeilingland. Wij moeten het nu dus zelf uitzoeken. Wij gaan er van uit dat NDP en V7 van gelijke kracht zijn en nu gaan wij bekijken wat de partijen van elkaar gaat ond

Pages