Projects 2

Op de Internationale dag van de Vrouw, 8 maart, wordt stilgestaan bij de bijdrage die vrouwen leveren en hebben geleverd. Internationale Vrouwendag staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solida
Op 6 maart aanstaande  vieren wij Phagwa- oftewel het Holifeest. Het Holi- of Phagwafeest is van oudsher één van de hoogtijdagen binnen het Hindoeïsme, dat altijd zeer uitgebreid is gevierd door de belijde
De Ondernemerscommissie van de VHP heeft met heel  veel bezorgdheid kennis genomen van de informatie verstrekt tijdens de gehouden persconferentie van de Organisatie van Bus- en Boothouders Suriname (OBS)
De volgende politieke organisaties:- Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP);                            - Nationale Partij Suriname (NPS
Naar aanleiding van de vele berichten verschenen in de media aangaande het eruit stappen van de KTPI uit de V7 combinatie wenst de Politieke Combinatie V7 het navolgende aan de gemeenschap bekend te maken.Op zo
Het paarse DNA-lid Misiekaba spreekt met zijn wijdlopige anti-VHP schotschrift in Starnieuws (12-2-2015) zichzelf tegen. Waarom immers zoveel aandacht besteden aan een partij die naar jouw eigen zeggen electora
Jongeren VHPDe jongerenraad van de VHP onder leiding van Ritesh Sardjoe trekt sinds vrijdag in een caravan rond door verschillende districten om jongeren te mobiliseren te stemmen op de VHP. Het eerste district
Op een bijeenkomst van diaspora Surinamers en Antilliaanse sympathisanten zondag j.l. te Willemstad benadrukte VHP-voorzitter Chan Santokhi zijn voornemen de betrekkingen tussen Suriname en Curaçao aanzienlijk

Pages