Projects 3

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) wenst de volgende verklaring in verband met
Zonder voldoende en betaalbare energie is ontwikkeling van de samenleving niet mogelijk. D
Het Divali feest staat in het teken van saamhorigheid en bezinning. Diváli is een belangri
De regering van Suriname heeft onlangs een intentie verklaring (IV) getekend met de Alcoa,
De Navratri is een bijzondere hoogtijdag waarop we als partij stilstaan bij de waarden die
Op 10 oktober a.s is het precies 255 jaren geleden dat Marronleiders vrede gesloten hadden
We staan aan de vooravond van het nieuwe schooljaar 2015-2016. Laten we met z’n allen vol
Het staat onomstotelijk vast dat regering Bouterse II te kampen heeft met grote overheidst
Aan:      de President van  de Republiek Suriname, de heer D.D. B

Pages