Projects 4

His Excellency Mr. Dominicus Supratikto Ambassador
Ter ere van de geboorte dag van Swami Dayanand, he
De gezamenlijke oppositie,VHP – NPS – PL – ABOP, h
Mevrouw de voorzitter,als we vandaag hier in uw ge
De gezamenlijke oppositie (VHP,NPS,PL, ABOP) heeft
Op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelij
De Voorzitter van De Nationale Assemblee van de Re

Pages