Projects

Suriname is verwikkeld in een verkiezingskoorts, via radiostations en t.v. stations wordt
Ex-directeur Romeo Simons van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) benaderd voor advies en
Op de Internationale dag van de Vrouw, 8 maart, wordt stilgestaan bij de bijdrage die vrou
Op 6 maart aanstaande  vieren wij Phagwa- oftewel het Holifeest. Het Holi- of Phagwaf
De Ondernemerscommissie van de VHP heeft met heel  veel bezorgdheid kennis genomen va
De volgende politieke organisaties:- Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP);  
Naar aanleiding van de vele berichten verschenen in de media aangaande het eruit stappen v
Het paarse DNA-lid Misiekaba spreekt met zijn wijdlopige anti-VHP schotschrift in Starnieu
Jongeren VHPDe jongerenraad van de VHP onder leiding van Ritesh Sardjoe trekt sinds vrijda

Pages