All

Aanvraag openbare vergadering krachtens artikel 29 van het Reglement van Orde

De Voorzitter van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname

Mevrouw drs. J. Geerlings-Simons

Onafhankelijkheidsplein 10 Paramaribo,

19 november 2015

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben de eer U hierbij te verzoeken om krachtens artikel 29 van het Reglement van Orde, zo spoedig mogelijk, een openbare vergadering uit te schrijven met als agendapunt:

VHP vraagt harde aanpak georganiseerde criminaliteit

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) en de samenleving zijn diep geschokt door beelden van de brute beroving en schietpartij op 9 november jongstleden tussen criminelen en ambtenaren van Politie.

De schokkende beelden van de beroving en schietpartij, die op social media circuleren hebben grote impact op het gevoel van veiligheid en angst, die leeft onder burgers, en vervullen de samenleving met afschuw, bij de gedachte dat het veel erger kon zijn afgelopen.

Pages