All

Verklaring VHP m.b.t kasreserve

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) wenst de volgende verklaring in verband met de verhoging van de kasreserve af te leggen.

Al voor de verkiezingen is zijdens de VHP grote bezorgdheid geuit over de financieel-economische situatie van het land. In haar communicatie met belanghebbenden heeft de partij steeds aangegeven dat een herstelprogramma dient te komen om de economie weer op goede rails te krijgen, omdat dat van structureel belang is voor het volk en voor het bedrijfsleven.

Oproep VHP: Stop het wanbeleid bij de EBS

Zonder voldoende en betaalbare energie is ontwikkeling van de samenleving niet mogelijk. De Energie Bedrijven Suriname (EBS) heeft in deze een cruciale taak om de gemeenschap daarin te voorzien. Het is jammer te moeten constateren dat de EBS helaas daarin niet voldoende is geslaagd. De oorzaken van dit falen is ook gelegen in slecht management en wanbeleid bij de EBS zelf. Zoals het nu eruit ziet is de EBS door handelingen van gezaghebbenden, in en buiten het bedrijf, ernstig benadeeld voor vele miljoenen dollars en euro’s. Het bedrijf wordt inderdaad geplaagd door ernstige schandalen.

Pages