All

VHP bijdrage in het advies van het FEP

VHP BIJDRAGE IN HET ADVIES VAN HET FINANCIEEL ECONOMISCH PLATFORM VAN VRIJDAG 31 JULI 2015


1.    PROBLEEMSTELLING EN INSTALLATIE FEP
De gekozen president D.D. Bouterse installeerde op maandag 27 juli jl. het Financieel Economisch Platform 2015 met als eerste verzoek om op 31 juli a.s. een eerste advies te hebben uitgebracht. Voorgeschiedenis, samenstelling en ToR van het FEP worden bekend verondersteld en komen hier verder niet aan de orde.

Eid milan toespraak 2015

Zeer gewaardeerde
-    voorzitters en bestuurleden van verschillende moslimorganisaties,
-    maulana’s, imams, hadjies,
-    eerwaarde geestelijke leiders, politieke leiders, broeders en zusters,
-    VHP bestuursleden en genodigden, vrienden.
-    geachte aanwezigen,

Goedenavond
het is mij een groot genoegen u vanavond te mogen  toespreken bij onze tweede ied milan in ons partijcentrum de olifant.

Training ressortraadsleden

In het weekend van 18 en 19 juli 2015 is er een training verzorgd voor de Ressortraadsleden (RR) en Districtsraadsleden (DR) van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (V.H.P.), de Nationale Partij Suriname (N.P.S) en de Surinaamse Partij van de Arbeid (S.P.A). Een commissie o.l.v. ondervoorzitter Glenn Oehlers van de V.H.P heeft de training voorbereid en georganiseerd. Het doel van de training was om de RR en DR leden voor te bereiden op hun taken, werkzaamheden en functioneren. Hierbij is het verkrijgen van basiskennis en aanleren van enige relevante competenties noodzakelijk.

Pages