De VHP verwacht op korte termijn duidelijkheid van de regering over het incident dat zich zou hebben afgespeeld in het Mata Tibiki gebied. De berichten daarover zijn tegenstrijdig. Zeker voor de bewoners van het gebied moet snel duidelijk worden wat er zich precies heeft afgespeeld.

Het standpunt van Franse kant, verwoord door ambassadeur Antoine Joly, is dat de acties plaatsvonden op Frans grondgebied. Van Surinaamse kant is tot nu toe gesteld dat onze territoriale soevereiniteit is geschonden. Beiden kunnen niet tegelijk waar zijn.

De VHP roept de regering op de kwestie snel en in goed overleg met de Franse autoriteiten op te lossen, in het belang van de bewoners van het gebied. De ontwikkeling van het binnenland is gebaat bij een goed beleid waarbij veiligheid, milieubehoud en bestrijding van illegale activiteiten voorop staan.