VISION 2030

De VHP heeft een traditie van vooruitdenken. Toekomst maken we samen, dat is een belangrijk element in het denken en handelen van de VHP. Om ons land tot bloei te brengen is visie nodig. De VHP heeft in 2013 de Nationale conferentie  ‘Dialoog en Consensus over een Duurzame Toekomst: Aanzet tot Suriname’s 2030 Vision’ gehouden.  Dit heeft geresulteerd in het document Vision 2030. Het werd aangeboden aan de President en de Regering van Suriname, de Nationale Assemblee, de Surinaamse gemeenschap, aan de deelnemers aan de conferentie en aan allen die van Suriname houden.

Het verslag is hier de downloaden. Overname met bronvermelding is toegestaan.