Waar staat de VHP voor

De VHP staat voor een veilig en eerlijk Suriname. Ze ziet het als haar missie de veiligheid in Suriname te versterken. Dit door verder vestigen van politie en andere veiligheidsdiensten op het totale grondgebied van Suriname. Het beleid is gericht op het garanderen van op adequate rechtsbescherming en veiligheid voor de gehele bevolking.

De VHP streeft naar verhoging van de veiligheid in de gemeenschap op basis van gedeelde verantwoordelijkheid zoals buurtbeveiliging, reserve politie, vrijwillige brandweer en zelfhulpgroepen. Speciale aandacht is er voor het opzetten van een ‘verkeersplatform’ voor een geïntegreerd en multi-sectoraal verkeersveiligheidsbeleid.

De VHP staat voor een effectieve criminaliteitsaanpak en gerichte bestrijding van zedenmisdrijven, geweldsmisdrijven, illegaliteit in o.a. het binnenland en het implementeren van een integraal beleid op het gebied van huiselijk geweld en opvang van slachtoffers van huiselijk geweld.

De VHP streeft naar verdere aanscherping van het vreemdelingenbeleid.  Een structurele terugdringing, stopzetting en verbanning van drugsaanvoer en –doorvoer. Dit op basis van effectieve internationale samenwerking.

De VHP staat voor continuïteit en uitbreiding van het decentralisatieproces, zodat de districten meer bestuurlijke-, financiële- en administratieve bevoegdheden krijgen en burgers in de districten meer worden betrokken bij het bestuur. Verdere professionalisering van het overheidsapparaat en de ontwikkeling van modern human resource managementbeleid, inclusief de financieel verantwoorde inbedding van het nieuwe functieanalyse systeem (FISO) in het personeelsbeleid.

De VHP wil dat overheidsdiensten op klantvriendelijke wijze worden aangeboden tegen een redelijk tarief. Transparantie van regels en procedures en een kortere levertijd van overheidsdiensten zullen worden bevorderd. Uitbreiding van de mogelijkheden om elektronisch zaken te doen met de overheid (e-government).

De VHP ondersteunt privatisering staatsbedrijven waar dat bijdraagt aan een beter functioneren van maatschappelijke processen. De overige staatsbedrijven zullen beleidsmatig en financieel, duidelijker onder gezag van de Regering gebracht worden, zonder dat hun slagvaardigheid wordt aangetast.