Nieuws

blog
Politiek

Eerste uitreiking beschikkingen grondconversie een feit

Het waarborgen van rechtszekerheid op grond staat hoog in het vaandel van de Surinaamse regering. Het omzetten van grondhuur én erfpacht naar eigendom is per staatsbesluit vastgesteld, en de Grondconversie Unit is ingesteld. President Chandrikapersad Santokhi heeft bij de eerste uitreiking van deze beschikkingen door deze unit de overhandiging gevoerd. Deze eerste uitreiking heeft plaatsgevonden op 12 januari 2024.

De Grondconversie Unit, sinds 1 november 2023 operationeel, heeft 178 beschikkingen uitgereikt. Eenieder die het recht van erfpacht of grondhuur bezit kan een aanvraag indienen via de website waarbij de nodige stukken worden geüpload. “We schatten dat de staat met grondconversies zeker boven de SRD 400 miljoen dit jaar zal verdienen”, zegt Siew Ramsukul, lid van het Grondconversie Unit.

Eenmaal goedgekeurd, worden burgers opgeroepen om hun beschikkingen af te halen, vergezeld van een betalingsformulier met vermelding van de banken voor de transactie. President Santokhi benadrukt de wens om meer zekerheid te bieden aan het volk. “Percelen die je al hebt in grondhuur, op jouw naam of op naam van een stichting, kan je nu in eigendom omzetten. Het bedrag is SRD 25 per vierkante meter dat er aan de staat betaald wordt.” Hij erkent dat de mogelijkheid voor deze omzetting reeds bestond, maar weinig animo kende vanwege de hoge conversietarieven en trage bureaucratie. “De Grondconversie Unit doet de eerste uitreikingen na haast een maand”, merkt de regeringsleider op.

Ramsukul benadrukt dat betaalbare grondconversie niet alleen zekerheid biedt voor de Surinaamse burger, maar ook een inkomstenbron vormt voor de staat. “Voor een perceel van 500 vierkante meter wordt SRD 12.500 aan de staat betaald om dit in eigendom te verkrijgen, wat gelijk staat aan de verhoogde grondhuur-canon over 25 jaar. We schatten dat de staat dit jaar zeker boven de SRD 400 miljoen zal verdienen met grondconversies”, stelt Ramsukul.