Nieuws

blog
Politiek

Regering gaat economische groei bewerkstelligen op bereikte stabiliteit

De hervormingen die in de afgelopen drie jaar zijn doorgevoerd, hebben volgens president Chandrikapersad Santokhi geleid tot significante verbeteringen. Er is economische stabiliteit bereikt én de regering zal op het fundament dat gelegd is, economische groei bewerkstelligen. President Santokhi sprak op maandag 8 januari tijdens de eerste regeringspersconferentie voor 2024. Terugblikkend op 2023 benadrukte het staatshoofd dat dit een periode is geweest van herstel, hervorming, herschikking van schulden en het ondersteunen van kwetsbare groepen. President Santokhi stond in de Congreshal vooral stil bij de monetaire parameters.

Zo gaf hij aan dat de groei van het bruto binnenlandsproduct (bbp) nu +2,3 procent bedraagt tegenover een negatieve groei van 16 procent eind 2020. Het overheidstekort van ruim 19 procent van het bbp is nu 4,3 procent. Was de inflatie rond 2020 boven de 60 procent, thans ligt die op 38 procent met een projectie van 17 procent tegen eind van het jaar. Surinames schuldpositie van ruim 150 procent van het bbp tegen eind 2020 bedraagt volgens het staatshoofd nu 118 procent met een duurzame schuldherschikking naar schuldeisers toe. De betalingsachterstand van 270 miljoen USD aan het buitenland, is thans omgezet in een betalingsbalans met een overschot op de lopende rekening. President Santokhi zegt verder dat de parallelkoers die 130 procent hoger was dan de officiële wisselkoers van SRD 7,53 per USD, als gevolg van de hervormingen nu gestabiliseerd en geünificeerd is.

Het staatshoofd ging als volgt verder: “Onze internationale reserve die helemaal tot bijna nul gedaald was, is nu meer dan 1 miljard USD. De importdekking die slechts enkele weken was, is nu weer naar ruim zes maanden. De kasreserve is weer behoorlijk vooruit met honderden miljoenen.” President Santokhi benadrukt dat volgens de beoordelingen van internationaal gezaghebbende ratingbureaus Suriname geen land meer is met een junkstatus, maar met een CCC+ beoordeling en een stabiel vooruitzicht. Het staatshoofd somde ook het succesvolle traject van het National Risk Assessment (NRA) en de positieve beoordeling van Surinames Mutual Evaluation Report (MER) op. Hij merkt op dat alle monetaire verbeteringen betekenen dat de overheidsschuld niet als een molensteen zal hangen rond de hals de Surinaamse economie.

“Onze economie is weer gezond en op het juiste spoor en ons financieel systeem is uit de risicozone. Wij moeten op die stabiliteit nu de economische groei bewerkstelligen.” Deze economische groei zal volgens het staatshoofd moeten gebeuren door voornamelijk private investeringen en publiek-private samenwerking. Hij benadrukt dat het IMF een wezenlijke bijdrage heeft geleverd in hetgeen bereikt is. Daarmee is het fonds volgens de president meer dan een samenwerkingspartner of een instituut voor financiële injecties. “Het IMF heeft bijgedragen aan het versterken van de vertrouwenspositie in het traject van schuldherschikkingen en het verkrijgen van meer financiële steun van andere instituten als de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de Wereldbank.”

Het resultaat van de goede samenwerking met het IMF is dat komende week opnieuw een IMF-missie naar Suriname komt, geleid door de deputy manager. “De regering zal er alles aan doen om een goede review te halen”, aldus president Santokhi, die zegt dat Suriname een voorbeeldland is geworden voor andere landen die een IMF-programma wensen uit te voeren. Hij erkent dat de inspanningen niet gering zijn geweest, maar dat Suriname nu naar betere perioden gaat. De regering wil de sociale achterstanden die er nog zijn, zo snel mogelijk inlopen. Zij gaat met de sociale partners verder na hoe er op basis van de stabiliteit en balans meer aan de werkende klasse teruggegeven kan worden. De president merkt op dat het bedrag voor het sociaal programma is opgelopen van SRD 8,5 miljoen naar SRD 125 miljoen.