Nieuws

blog
Politiek

President verwelkomt investeerder Reunion Gold

President Chandrikapersad Santokhi heeft op zijn kabinet een bijeenkomst gehad met het Canadese bedrijf Reunion Gold en de Surinaamse counterpart Consolidators, Distributors & Warehousing Europa-Suriname, CWDE SR. Tijdens deze bijeenkomst op 15 maart 2024 vond de formele kennismaking met de partners plaats, waarbij verwachtingen voor toekomstige samenwerkingen werden besproken. Onder de aanwezigen bevonden zich Anuska Sonai, president van de American Chamber of Commerce in Suriname, Dimitri Lemmer, CEO CDWE SR (de lokale partner van Reunion Gold) en vicepresident tevens hoofdafdeling Operations van Reunion Gold, Justin van der Toorn. Het bedrijf heeft zijn interesse in het verkennen van goudvoorkomens in Surinaamse bodem aan de president kenbaar gemaakt.

Reunion Gold is een Canadees exploratiebedrijf dat zich voornamelijk richt op de exploratie van goud en andere mineralen, met activiteiten in landen als Frans-Guyana en Guyana, terwijl CDWE SR de lokale counterpart is, die optreedt als facilitator. Als vertegenwoordiger van de Amerikaanse Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname, benadrukte mevrouw Sonai dat het de taak van de Kamer is om partnerschappen tussen bedrijven te faciliteren. “Als bedrijven al partnerschappen hebben gesloten en hun plannen binnen onze visie passen, is de taak dat we die ondersteunen”, verklaarde mevrouw Sonai. Ze benadrukte verder dat de Kamer zich inzet voor de behoeften van hun leden. Volgens haar verwachtingen zullen er in de komende drie tot vijf jaar meer dan 1000 banen worden gecreëerd als gevolg van deze investering.

Dimitri Lemmer van CDWE merkte op dat exploratie van groot belang is zodat er vastgesteld kan worden wat het minerale potentieel is en uiteindelijk natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier economisch ontgonnen kunnen worden. “Als local content partner richten wij ons op creatie van duurzame werkgelegenheid en ondernemerschap in Suriname”, gaf hij aan. Uit de lange geschiedenis van mijnbouw in Suriname blijkt dat het land tussen de 55% en 65% van de opbrengsten behoudt, wat de totale economie ten goede komt. Lemmer is zeer erkentelijk voor de nodige ondersteuning die de Surinaamse regering biedt.

De verantwoordelijke van Reunion Gold, Justin van der Toorn sprak: “Wij zijn een bedrijf met een succesvolle legacy. Wereldwijd dragen wij de verantwoordelijkheid voor vele mijnen die ontdekt zijn. Ook achter de ontdekking van de mijn in het Rosebel Goldmines gebied staan wij”. Hij noemde het een eer om op deze wijze ontvangen te worden door de president van Suriname.